dimarts, 19 de juny de 2012

Plus bibo, plus sitio.
(ST. BERNAT.)

Proví tes aygues un dia,
¡oh Cor del bon Jesuset!
De la mar l’aygua bevía;
com més bevía, més set.


(Com més bec, més sed)