dijous, 28 de juny de 2012

Aperi mihi.¡Si vostre Cor se m’obrís,
se m’obrís per darme entrada!
Oh cancell del paradís
de l’ànima enamorada,
jo en ta porta vull trucar
desde’l matí a la vesprada;
si no m’hi dexen entrar,
moriré a la portalada!


(Obre'm)