dissabte, 23 de juny de 2012

COR UNUM

Ubi unitas ibi perfectio.

Los primers cristians teníen sols un cor,
mes era lo Cor vostre;
Jesús, quan vostre Cor sia també lo nostre,
dels primers cristians tindrém la germanor.(On hi ha la unitat, hi ha la perfecció)