dimarts, 5 de juny de 2012

Quan dilecta tabernacula tua, Domine.(PSALM. 48.)

¡Que be s’està, Jesús, en vostres tabernacles,
quan de la Gloria a onades s’hi vessa la dolçor!
Ací de vostra gracia se veuen los miracles:
val més un dia al temple sentir vostres oracles,
qu’ohir mil anys debatre la terrenal maror.
¡Que be s’està, Jesús, a dintre la ferida
de vostre Cor dolcíssim a mon amor obert!
En esta celda mística se sent volar la vida:
la terra ab son desvari marejador s’oblida,
sentint d’Angels y vèrgens lo celestial concert.


(Que agradables són les teues tendes, Senyor)