divendres, 29 de juny de 2012

Venite ad me omnes.

Veniuhi tots al cel d’aquesta vida
los que en lo món patiu;
del cor d’un Deu a dintre la ferida
l’Amor hi està catiu.

Jesús, Jesús, si als hòmens jo podía
mostrar aqueix nou món;
si n’hi portà un sol, no envejaría
la gloria de Colon.


(Veniu tots a mi)