dijous, 7 de juny de 2012

Lo despertarse dins l’eterna flama,
foragitat del Cor de Jesucrist,
obrir los ulls al fons hont no s’ama...
¡quin despertar tan trist!
Jesús, Jesús amable,
si per rentar mon esperit terrós,
me llançau a la pena perdurable,
almenys, almenys no m’allunyèu de Vos!