dimecres, 27 de juny de 2012

Aliis tua plaga medetur.

Oh Jesús, en vostre Cor
rebereu ampla ferida,
per obrir a nostres mals
ampla font de medicina.


(Amb les teves ferides cures els altres)