divendres, 8 de juny de 2012

PARCE DOMINE

De cada santuari
Jesús sagramentat
ne fa místich Calvari
hont viu crucificat.
Per tot hi hà fonts de vici,
per ço per tot arreu
la font del sacrifici
s’adolla del Cor seu.
Per tot com una mare
que excusa’l seu infant,
diu: -Perdonàulos, Pare,
no saben lo que’s fan.