dimarts, 26 de juny de 2012

Schola cordium.

L’escola de l’amor es lo Calvari;
veníu a estudiarhi,
tindrèu per llibre’l Cor de Jesucrist;
sanch seva són les lletres precioses,
mig lletres y mig roses;
cap llibre tan hermós lo món ha vist.


(Escola del cor)