divendres, 1 de juny de 2012

MES DEL SAGRAT COR DE JESÚS

SÍMIL

Sicut arcus in medio nebulae.

 
Aprés de la tempesta axafadora,
sovint, com una ullada de l’aurora,
un raig de sol esquexa
lo rúfol nuvolat,
y ab cèlich iris dexa
lo cel hermós faxat.

Aprés qu’ab la tempesta sanguinosa
lo Gòlgota s’arrossa,
un Cor badar-se com un lliri he vist;
d’aygua y de sanch en pluja se desfeya
y dels set sagraments l’iris somreya,
l’iris bell de l’amor de Jesucrist.


(Semblant a l'Arc de Sant Martí enmig dels núvols)