dissabte, 19 de maig de 2012

Ego quasi Terebintus
extendi ramos meos.
(ECL. 24-22.)

Terebinte, vostres rames
oh que lluny les exteneu,
les exteneu fins als Angels,
les exteneu fins a Deu.
Extenèules fins als hòmens,
emmantellàulos, si us plau,
no’n farà presa’l diable
de lo que Vos abrigau.


(He estés les meves branques com el terebint)