dimarts, 8 de maig de 2012

Omnia flumina intrant in mare.

Que espigues té’l camp!
que herbetes la prada!
y fulles y brins
lluheix la rosada.
Quants són los brillants
d’exa argentería?
Més són les virtuts
que hi hà en Vos, María.

La platja be’n té
de granets d’arena,
d’estrelles lo cel
en la nit serena,
de gotes la mar,
de raig d’or lo dia.
Més són les virtuts
que hi hà en Vos, María.


(Tots els rius van a la mar)