divendres, 11 de maig de 2012

BELL MORIR

Somreya morint
un llech bernabita,
sirvent de Jesús
y amant de María:
-¿Per què somriheu?-
Un monjo li crida;
-sant era Bernat
y la mort temía.-
Lo llech li respon:
-¿Voleu no somriga,
si tinch al costat
la verge María?-