diumenge, 13 de maig de 2012

PENTECOSTÉS

L’Esperit Sant en l’ànima reposa
com papalló daurat sobre la rosa,
com blanch tudó en son niu.
Oh papalló diví, veníu a extendre
les ales d’or sobre mon pit; veníu,
colom del cel, a encendre
tota la terra en vostre dolç caliu.