dimarts, 22 de maig de 2012

LO POETA A LA VERGE

-Mare estimada, dàumela Vos
de l’Evangeli la perla fina;
donàumel vostre Fillet hermós,
puix d’exa perla sou la petxina.


LA VERGE

-Jo, de l’Altíssim perlera mar,
la perla’t dono de l’amor meva,
mes en or verge s’ha d’encastar,
y n’està sense l’ànima teva.


LO POETA

-D’aquexa perla, puix sou l’or fi,
dàume l’escrini, verge María;
si vostra falda fes de coixí,
a mon estable Jesús vindría.