dijous, 31 de maig de 2012

NOSTRA SENYORA DEL SAGRAT COR

En terra a l’home seguir voldría
lo Deu altíssim del Sinahí.
Oh, magnífical, ànima mia
peus no tenía,
jo li’n doní.

Si tingués braços l’abraçaria
dalt del Calvari hont vol morir .

De sanch ab llàgrimes regar volía,
tes oliveres, Getsemaní.
Oh, magnifical, ànima mia:
ulls no tenía,
jo li’n doní.

Amar, amarnos de cor volía
d’amor sens mida, d’amor sens fí.
Oh, magnifical, ànima mia:
Cor no tenía,
jo li’n doní.