dijous, 3 de maig de 2012

L’ASCENSIÓ DE N. S. JESUCRIST (1)

Ascendente florebunt.

Quan ja de la terra
Jesús se’n volaba,
lo cim de la serra
s’enfarigolava.
L’herbeta axerida
de sos peus exida,
de flors s’esmaltà.
Abelleta, vòla
per la farigola,
abelleta, vòla
pel farigolar.

Ab ses mans matexes
la Verge’n cullía,
semblàvenli dexes
del Fill que partía.
Hi troba, en sa ausencia,
de Jesús essencia,
la seva hi posà.
Abelleta, vòla
per la farigola,
abelleta, vòla
pel farigolar.

(Foreixen quan pujo al cel)


(1) Aquesta composició ha sigut posada en música pel mestre J. Borràs de Palau ab lo títol de La Farigola, completada per l’autor ab aquesta estrofa:

Des d’aquell sant dia
de l’Ascensió,
tapiç de María
se diu lo timó.
La terra abrigada
d’exa empaliada,
quina festa fa!