dijous, 24 de maig de 2012

CORPUS CHRISTI

Infantó, bel infantó,
que davant la processó
vas sembrant flors de ginesta,
per un Angel te prenguí
que’n sembrava aquest matí,
tan bon punt l’alba sortí
davant lo sol d’exa festa.