divendres, 25 de maig de 2012

RECORT DE LA VETLLA NOCTURNA

Solet vos hi estau a dintre’l Sagrari,
Jesús amorós,
solet vos hi estau, com dalt del Calvari,
mes jo estaré ab Vos.
Jo ab Vos vetllaré; la llantia apagada
mon cor suplirà;
jo ab Vos vetllaré del vespre a l’albada,
d’avuy a demà.
Y un any y un altre any, vindré fins que moria,
de vespre y matí;
ja’n faré el capdell a dalt de la Gloria
dels somnis d’amor que filo ara ací.


Capella de la Sanch, del Pi, 9 d’Abril de 1893.