dilluns, 30 d’abril de 2012

Redemptrix captivorum.

Vos sou lo sagrat Navili,
que d’esta vida en la mar,
veyent a l’home enfonzar,
li vingué a donar auxili.
Per no dexarlo en l’exili
condemnat mort cruel,
Esther del nou Israel,
lo deslliura de cadenes,
y de les platges terrenes
se’l ne porta a les del cel.


(Redemptora de captius)