dilluns, 23 d’abril de 2012

Factus obediens usque ad mortem,
mortem autem crucis.


Mar y vents vos obehexen,
mes vos obehir voleu,
y obehiu a Deu y als hòmens
fins a morir en la Creu.


(Es va fer obedient fins a la mort, mort de creu)