dijous, 12 d’abril de 2012

Aurum sub malleo magis
dilatabitur.
(ST. AGUSTÍ.)


Dexàume encara passar
sota’l martell de la prova;
mallàu y tornàu mallar,
fins a fer ma ànima nova.
Dàu a algú més lo plaher,
jo per Vos que pene y moria,
cada pena m’ha de ser
un grahonet de la Gloria.


(L'or es fa més mal·leable sota els cops del martell)