dimecres, 25 d’abril de 2012

A LA VERGE DE MONTSERRAT

A tres dits del cel,
María, heu pujada,
a qui hi vol venir
mostrantli l’escala.
Al més animós
li dau vostres ales,
per pujar al cim
ab una volada.