dimarts, 24 d’abril de 2012

Disce pati.

En terra’l sembrar,
al cel lo cullir;
ací lo plorar
allí lo cantar;
en terra patir
per al cel gosar.


(Aprèn a patir)