dijous, 19 d’abril de 2012

Entre dues ribes florides
com davalla lo riu a la mar!
Si’l pecat no les ha enterbolides,
tal fluexen al cel nostres vides
entre mig del sofrir y l’amar.