dimarts, 17 d’abril de 2012

Més d’un clavell hi riu
en ma clavellinera;
¿per què l’adagi diu,
una flor no fa istiu,
ni dues primavera?
Jesús, veníuhi Vos,
veníuhi Vos, María,
que si hi veniu tots dos,
diré a l’Empiri hermós:
Ta primavera es mia.