dijous, 26 d’abril de 2012

EN LA PRIMERA PLANA D’UN ÀLBUM

¿Fondre no veus la vanitat humana
com borralló de neu?
Si tu dels serafins vols ser germana
y viure eternament al costat seu,
de ton cor bell en la primera plana
escríuhi sols un nom: lo nom de Deu.