dimarts, 10 d’abril de 2012

Sub umbra illius...
Cant 2, 3


D’Aquell que he tant desitjat
asseguím un dia a l’ombra.
¡Que’n són d’hermoses ses flors!
Sa fruyta ¡que n’es de dolça!
y sa brancada en lo cel,
¡oh quina immensa corona!


(A la seva ombra)